Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Disclaimer voor www.beursflits.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.beursflits.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Beursflits. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beursflits is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beursflits.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Beursflits te mogen claimen of te veronderstellen.

Beursflits streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bedenk ook, dat hoge rendementen ook hoge risico’s geven. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Overleg altijd met uw eigen beleggingsadviseur, of de handelssignalen wel bij uw risico profile passen voordat u aan de slag gaat.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Beursflits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.beursflits.nl op deze pagina.

Privacy policy voor BeursFlits, eigenaar van www.beursflits.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.beursflits.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacycookie welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Deze website verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, nieuwsbrief volgers, abonnees, klanten en bezoekers deze onze website. Hierna leggen wij uit hoe wij dit doen.

Deze website verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Deze website houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Deze website verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie en de ontwikkeling van diensten. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over commerciële aanbiedingen.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.beursflits.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  BeursFlits en specifiek www.beursflits.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@beursflits.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.beursflits.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.beursflits.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.beursflits.nl te beïnvloeden.

8) Onze adverteerders

Op www.beursflits.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.beursflits.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partije

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.beursflits.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.beursflits.nl.

10) DART-cookie van Google

Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART

11) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

www.beursflits.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.

BeursFlits Video

Dagelijkse BeursFlits live bij u thuis voor 1 euro per dag en voor slechts  € 365,- voor een heel jaar!

  Dagelijkse Beurs Video

  € 1,00 per dag

  € 365 per jaar

BeursFlits AEX Trading

Met ruim 35 jaar beurservaring weten de heren van de Beurs Flits uitstekend wanneer ze moeten in, en uitstappen in de AEX index.

  Startkapitaal €5000

  Hitratio: 70%

  Dagelijkse target: 1 AEX punt

  Per maand: € 49,95

  Per jaar: € 599

Iedere dag kijk ik online naar het youtube kanaal van beursflits met zeer veel interesse, waarin op zeer kundige en duidelijke wijze uitleg wordt gegeven aan de verwachting voor de komende dag. Deze videoblog geeft belangrijke steun in het nemen van mijn dagelijkse beslissingen.

Bram

Klant

De videoboodschappen gaan ook vaak gepaard met humor, gezonde spot, relativeringsvermogen, leuke metaforen en wat dies meer zij. Hij brengt het serieus maar ook luchtig. Chapeau en ga zeker op deze voet verder!

Ingrid

Belegger

Graag wil ik, deze voor mij dagelijkse belangrijke gids, bedanken voor zijn deskundige en heldere uiteenzettingen op de dagelijkse markten! Geef hem een fikse opslag, een aandelenpakket, een koninklijk lintje!

Thomas

Dagelijkse bezoeker

Menu